Sposoby płatności w Sklepie Internetowym

"Terra-Tech" Spółka z o.o. udostępnia w sklepie internetowym następujące sposoby płatności:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Terra-Tech.

Bank PEKAO SA O/OLSZTYN
Numer rachunku: 15 1240 5598 1111 0000 5023 0284.

4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.pl podczas finalizowania zamówienia w sklepie.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
Tel. 61 642 90 70, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

<
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy